Materiał kompozytowy stosowany w stomatologii

ZnalezioneJedną z potencjalnych pułapek włączenia prepolimeryzowanych dodatków do kompozytów żywicznych jest wzrost lepkości, który ogranicza ilość, którą można wprowadzić do matrycy monomerowej. Dodatek tiouretanów o stężeniu powyżej 20% wag. zwiększa lepkość mieszaniny monomerów, co zapobiega wprowadzaniu odpowiednich ilości nieorganicznego wypełniacza, a także prowadzi do niewielkiego zmniejszenia modułu sprężystości.

Jednym z możliwych sposobów włączenia oligomeru tiouretanu w materiał kompozytowy i przezwyciężenia problemu z lepkością jest przyłączenie go bezpośrednio do powierzchni cząstki wypełniacza za pomocą zwykłych procedur silanizacji. Inni zademonstrowali użycie szczotek polimerowych do funkcjonalizowania powierzchni zawierających krzem ze zgłoszonym spadkiem stresu polimeryzacyjnego, a także dowody na mechanizmy wzmacniające, takie jak ugięcie pęknięcia. Biorąc pod uwagę średnie pokrycie powierzchni konwencjonalnymi silanami metakrylanowymi (około 5%) w przypadku kompozytu o zawartości wypełniacza 70% wag., Powinno być możliwe wprowadzenie równoważnej ilości tioretanu w kompozycie. W takim przypadku oligomer rozprowadza się w materiale poprzez przyłączenie do cząstek wypełniacza, bez negatywnego wpływu na lepkość samej matrycy monomeru.

[więcej w: cykl miesiączkowy kalkulator, wojewódzka przychodnia stomatologiczna, przychodnia langiewicza rzeszów ]