Zwiększenie odporności na pękanie stomatologicznych kompozytów żywicowych

ZnalezioneWykazano, że dodanie oligomerów tiouretanowych do materiałów na bazie żywic metakrylanowych zwiększa stopień konwersji i odporność na kruche pękanie, jednocześnie redukując stres polimeryzacyjny. W tych wcześniejszych badaniach ograniczenie wprowadzania oligomerów (około 20-30% wagowych masy matrycy organicznej) było podyktowane wzrostem lepkości, co z kolei wykluczało wprowadzanie nieorganicznych wypełniaczy do poziomu niezbędnego do wytworzenia odpowiedniego właściwości mechaniczne6. W tym badaniu testowano jeden ze sposobów na pokonanie tego ograniczenia: funkcjonalizację oligomerów tiouretanowych z funkcyjnością trimetoksysilanu, tak że sam oligomer można później związać na powierzchni nieorganicznego wypełniacza za pomocą zwykłych procedur silanizacji. W ten sposób staraliśmy się poprawić dystrybucję oligomeru w kompozycie i wykorzystać te same korzyści uzyskane przy włączaniu oligomeru bezpośrednio do matrycy, ale bez wady znaczącego wzrostu lepkości. W rzeczywistości, nasze wyniki pokazały, że nawet dla w pełni sformułowanego, wysoce wypełnionego kompozytu, lepkość średnia dla materiałów silanizowanych była podobna lub niższa niż grup kontrolnych.
[patrz też: frytki z piekarnika kalorie, kuchnia niemiecka prezentacja, wojewódzka przychodnia stomatologiczna gdańsk ]